(1)
Ehrenberg-Sundin, B. Hur når Vi målet Klara EU-Texter?. ksn 2003, 5.