(1)
Redaktionen, -. Adresser Til språknemndene I Norden. ksn 2003, 5.