(1)
Bjerke, S. Kva Kan næringslivet Gjere? Kort Samandrag Av Innlegget. ksn 2005, 7.