(1)
Nord, A. Klarspråk I nätinteraktion<Br>Trevlighet, Trafikordningsplaner Och Undringar Om döda rådjur I Ett Kommunalt E-Serviceforum. KSN 2018.