(1)
Nord, A. Klarspråk I nätinteraktion<Br&gt;Trevlighet, Trafikordningsplaner Och Undringar Om döda rådjur I Ett Kommunalt E-Serviceforum. ksn 2018.