[1]
Sörlin, M. 2014. Advokater och klienter i samtal om domar. Från intervjuer om uppfattad förståelse till ”lärande i interaktion” som metod för att studera begriplighet i text. Klart språk i Norden. 15, 7 (feb. 2014). DOI:https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.20426.