[1]
Höög, C. 2014. För många texter kan skymma sikten. Om myndigheternas uppdrag, tidens ideal och policydokument vid svenska myndigheter. Klart språk i Norden. 15, 7 (feb. 2014). DOI:https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.20421.