[1]
Wengelin, Åsa 2012. Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra?. Klart språk i Norden. 13, 6 (okt. 2012). DOI:https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18332.