[1]
Blückert, A. 2012. Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen. Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter. Klart språk i Norden. 13, 6 (okt. 2012). DOI:https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.18325.