[1]
Kristinsson, A.P., Steingrímsdóttir, S., Guðmundsdóttir, B. og Cilia, O.M. 2018. (U)forståelige love, domme og digital formidling. Klart språk i Norden. (apr. 2018). DOI:https://doi.org/10.7146/ksn.v0i0.104232.