Hansen, P. K. “Jeg’et Taler, Altså Er ‘jeg’”. K&Amp;K - Kultur Og Klasse, bd. 36, nr. 105, august 2008, s. 238-40, doi:10.7146/kok.v36i105.22050.