[1]
L. Rösing, “Psykoanalysen efter Freud”, KoK, bd. 25, nr. 83, s. 126-131, mar. 1997.