[1]
N. Hansen, “Hvem griner af hvem i >>Don Quixote<&lt;?”, KoK, bd. 15, nr. 58, s. 26-45, apr. 1987.