[1]
O. Holmgren, “Proletärförfattaran och den litterära institutionen”, KoK, bd. 11, nr. 42, s. 61-69, feb. 1982.