[1]
M. Baake-Hansen, “DET ER TIDENS SKYLD! - OM NOSTALGI OG ETIK I JOSEPH ROTHS RADETZKYMARCH”, KoK, bd. 41, nr. 115, s. 167–179, dec. 2013.