[1]
H. Laura, “Blød modernisme: En overset emotionel strømning i efterkrigstidens design”, KoK, bd. 49, nr. 132, s. 101–126, dec. 2021.