[1]
E. Friis, S. L. Gammelgaard, S. G. Jacobsen, S. Mau, og T. B. Thomsen, “Klima, magt, modstand: Forord”, KoK, bd. 48, nr. 129, s. 3–8, aug. 2020.