[1]
E. Oxfeldt, “‘Vi ler ikke av deg, vi ler med deg!’: Racehumor og skam i norske flygtningefilm”, KoK, bd. 46, nr. 125, s. 113–138, maj 2018.