Kjerkegaard, S. (2008) “Something out of a Nightmare: Om Cho Seung-Hui og hans tekster”, K&K - Kultur og Klasse, 36(105), s. 128–145. doi: 10.7146/kok.v36i105.22042.