Hansen, N. (1987) “Hvem griner af hvem i >>Don Quixote<&lt;?”, K&K - Kultur og Klasse, 15(58), s. 26-45. doi: 10.7146/kok.v15i58.20744.