Ladegaard, J. (2014) “(H)vide verden”, K&K - Kultur og Klasse, 42(118), s. 281–284. doi: 10.7146/kok.v42i118.19850.