Rasmussen, M. (2018) “Postfascismen, eller den sene kapitalismes kulturelle logik”, K&K - Kultur og Klasse, 46(126), s. 7-32. doi: 10.7146/kok.v46i126.111735.