HANSEN, N. Hvem griner af hvem i >>Don Quixote<&lt;?. K&K - Kultur og Klasse, v. 15, n. 58, p. 26-45, 28 apr. 1987.