SVANE, B. George Sands feministiske utopi. K&K - Kultur og Klasse, v. 12, n. 46, p. 107-109, 16 dec. 1982.