HOLMGREN, O. Proletärförfattaran och den litterära institutionen. K&K - Kultur og Klasse, v. 11, n. 42, p. 61-69, 25 feb. 1982.