WALSH, R. DEN NARRATIVE FIKTIONALITETS PRAGMATIK. K&K - Kultur og Klasse, v. 41, n. 115, p. 9-32, 11.