Wedel-Brandt, J. (2008). Terrorisme, antiterrorisme og vold. K&Amp;K - Kultur Og Klasse, 36(105), 225–232. https://doi.org/10.7146/kok.v36i105.22047