Hansen, N. (1987). Hvem griner af hvem i >>Don Quixote<&lt;?. K&K - Kultur Og Klasse, 15(58), 26-45. https://doi.org/10.7146/kok.v15i58.20744