Rasmussen, M. (2018). Postfascismen, eller den sene kapitalismes kulturelle logik. K&K - Kultur Og Klasse, 46(126), 7-32. https://doi.org/10.7146/kok.v46i126.111735