(1)
Meiner, C.; Tygstrup, F. Fra Normativ Til Historisk Topos-Forskning. KoK 2017, 45, 37-54.