(1)
Bruhn, J. Den Moderne Romans Middelalderlige rødder. KoK 2007, 35, 14-37.