(1)
Kjerkegaard, S. Something Out of a Nightmare: Om Cho Seung-Hui Og Hans Tekster. KoK 2008, 36, 128-145.