(1)
Baake-Hansen, M. DET ER TIDENS SKYLD! - OM NOSTALGI OG ETIK I JOSEPH ROTHS RADETZKYMARCH. KoK 2013, 41, 167-179.