(1)
Hypén, T.-L. Kändisförfattarens varumärke I Finland. KoK 2012, 40, 143-158.