(1)
Andreasen, T.; Rasmussen, M. Det reaktionære. KoK 2018, 46, 1-7.