(1)
Andreasen, T.; Eliassen, K. O.; Tygstrup, F. Fremtidshandel: Fiktionen I Den Finansielle Spekulations Tidsalder. KoK 2017, 45, 253-270.