[1]
Walsh, R. 1. DEN NARRATIVE FIKTIONALITETS PRAGMATIK. K&K - Kultur og Klasse. 41, 115 (1), 9-32. DOI:https://doi.org/10.7146/kok.v41i115.15873.