Call for Call for Papers. K&K – Kultur og Klasse 129

2018-09-06

K&K – Kultur og Klasse 129

Call for Call for Papers

 

Som et eksperiment inviterer K&K – Kultur og klasse en gæsteredaktion til at definere og redigere et temanummer af tidsskriftet. Gæsteredaktionen skal bestå af 2-3 personer, som har til opgave at definere et tema samt indkalde, udvælge og redigere artikelforslag og forestå peer-review-processen. Temanummeret skal udkomme i april 2020 og Call for papers skal derfor publiceres på tidsskriftets hjemmeside senest d. 10. februar 2019. Den faste redaktion bidrager med sparring hele vejen gennem processen, ligesom K&K betaler alle udgifter til oversættelse af en enkelt artikel, korrekturlæsning, opsætning og publicering af nummeret.

 

Ved udvælgelse af gæsteredaktion lægger vi vægt på følgende:

  • Temaet skal være interessant, velafgrænset, gerne aktuelt og falde inden for Kultur og klasses fokusområde. Der skal være en grund til, at dette tema skal laves og skal laves nu.
  • Temaet skal tænkes tværfagligt og give mulighed for at forskere med forskellige kunst- og kulturvidenskabelige baggrunde kan bidrage.
  • Gæsteredaktionen (2-3 personer) skal helst være sammensat af personer, der repræsenterer forskellige skandinaviske forskningsmiljøer og -institutioner. Et medlem fra K&Ks faste redaktion kan eventuelt træde ind i gæsteredaktionen.

 

Forslag til K&K temanummer skal sendes til tidsskriftssekretær Anne Overballe (overballe@cc.au.dk) senest d. 1/12 2018. Den faste redaktion vil hurtigst muligt derefter læse de indkomne forslag igennem og træffe aftale om det videre forløb med den udvalgte gæsteredaktion. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til et medlem fra den faste redaktion (https://tidsskrift.dk/kok/about/editorialTeam).

 

Om processen

1/12-2018: Deadline for indsendelse af temanummerforslag. Den faste redaktion udvælger herefter et forslag og indgår i en dialog med forslagsstillere om den videre proces.

10/2-2019: Publicering af Call for papers på tidsskriftets hjemmeside.

15/3-2019: Deadline for indsendelse af artikelabstracts.

1/8-2019: Deadline for indsendelse af artikler. Herefter redigering, peer-review og videre arbejde med artiklerne.

1/1-2020: Artikler sendes til korrekturlæsning.

1/2-2020: Artikler sendes til lay-out.

1/4-2020: Publicering af K&K 129

 

Om tidsskriftet

K&K – Kultur og Klasse er et humanistisk, fagfællebedømt forskningstidsskrift. Tidsskriftet er dedikeret til kritisk kulturanalyse og bringer artikler på et højt fagligt niveau om emner inden for de æstetiske fagdiscipliner, kulturteori, kulturhistorie og af tværvidenskabelig karakter. Redaktionen lægger stor vægt på at indkredse og formidle nye forskningsfelter. De fleste numre af K&K er organiseret i temanumre, men tidsskriftet modtager også gerne uopfordrede artikler. Temanumre annonceres som åbne kald og redigeres af den faste redaktion, evt. i samarbejde med specialister inden for det pågældende område. K&K modtager også gerne uopfordrede artikler uden for tema. Endvidere indeholder det en kritisk anmeldersektion om væsentlige nordiske bogudgivelser inden for de nævnte områder. Artikler kan skrives på dansk, svensk eller norsk. K&K bringer desuden vægtige internationale artikler eller boguddrag i nordisk oversættelse med henblik på at berige den nordiske akademiske kultur. Tidsskriftet er ranket på det danske bibliometriske nivau 2. Redaktionen er sammensat af førende forskere fra de nordiske lande. Læs mere om tidsskriftet og se tidligere eksempler på Call for papers her: https://tidsskrift.dk/kok/announcement