[1]
J. D. Jensen, fhv. kirkegårdsleder ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, “Erfaringer med fri udformning af gravsteder”, kirkegårdskultur, nr. 1, s. 62–65, dec. 2021.