Jensen, fhv. kirkegårdsleder ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, J. D. (2021) “Erfaringer med fri udformning af gravsteder”, Kirkegårdskultur, (1), s. 62–65. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kirkegaardskultur/article/view/129906 (Set: 3 februar 2023).