Kristensen, museumsleder, H. S. (2021) “De henrettede mytterister på Østre Kirkegård i Sønderborg”, Kirkegårdskultur, (1), s. 64–69. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kirkegaardskultur/article/view/126951 (Set: 23maj2022).