Jensen, fhv. kirkegårdsleder ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Jens Dejgard. 2021. “Erfaringer Med Fri Udformning Af Gravsteder”. Kirkegårdskultur, nr. 1 (december):62-65. https://tidsskrift.dk/kirkegaardskultur/article/view/129906.