(1)
Jensen, fhv. kirkegårdsleder ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, J. D. Erfaringer Med Fri Udformning Af Gravsteder. kirkegårdskultur 2021, 62-65.