*, * (1977) “Noter”, KIERKEGAARDIANA, 100. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kierkegaardiana/article/view/31568 (Set: 28januar2020).