Authors, V. (1991) “Reviews”, KIERKEGAARDIANA, 150. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kierkegaardiana/article/view/31302 (Set: 2juni2020).