*, * * (2007) “Front Matter”, KIERKEGAARDIANA, 24. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/kierkegaardiana/article/view/31204 (Set: 31juli2021).