(1)
Forfattere, F. Anmeldelser - Tredje Del. KGA 1977, 10.