[1]
M. Wittchen, “I sandhedens grænseland”, Journalistica, bd. 13, nr. 1, maj 2019.