Bengtsson, M. and Mayerhöffer, E. (2020) “Redaktionelt forord”, Journalistica, 14(1), pp. 4–6. doi: 10.7146/journalistica.v0i1.123482.