Repenning, B. (2018) “Fra datasæt til journalistik Et kvalitativt studie af danske datajournalisters legitimeringspraksis og epistemologi”, Journalistica - Tidsskrift for forskning i journalistik, 0(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/journalistica/article/view/105540 (Set: 23maj2019).